gaz-system

Browse By

Pierwsza pomoc w Uniwersytecie Trzeciego Wieku

W dniu 21.10.2017 roku, w sobotę sala teatralna MDK wypełniła się lokalnym oddziałem Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Jednym z punktów spotkania był wykład prowadzony przez Instruktora WOPR Piotr Walkowiak dotyczący najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach nagłego zatrzymania krążenia. Mimo tego, że seniorzy z UTW regularnie biorą udział w zajęciach z pierwszej pomocy, z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w wykładzie, zasypując nas gradem pytań, niejednokrotnie dotyczących sytuacji które im się przydarzyły. Dziękujemy bardzo!