Browse By

Kurs Ratownika Wodnego – zapisy

Zapraszamy wszystkich chętnych potrafiących pływać na kurs ratownika wodnego. Kurs obejmuje 63 godz. szkoleniowe, w tym 20 godz. zajęć teoretycznych i 43 godz. zajęć praktycznych.

Miejsce zajęć: Pływalnia Miejska OSiR „Wyspiarz” przy ul. Żeromskiego 62
Koszt kursu:
Całe szkolenie RATOWNIKA WODNEGO – ok.1200 zł
*Cena obejmuje składkę członkowską w wysokości 50zł/ rok
Dla osób posiadających I-II etap szkolenia RW – 800 zł
*Cena nie obejmuje składki członkowskiej w wysokości 50zł/ rok
Cena obejmuje wszystkie koszty związane z kursem wraz z otrzymaniem legitymacji WOPR oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych.
Zajęcia na pływalni odbywać się będą w piątki o godzinie 19.00 natomiast zajęcia teoretyczne odbywać się będą weekendowo (soboty i niedziele) – szczegółowy harmonogram oraz koszt zostaną podane na spotkaniu organizacyjnym.

ZAPISY: telefonicznie pod numerem: 603 997 333 w godzinach 17.00-20.00 lub wysyłając SMS o treści: „kurs ratownik wodny, imię i nazwisko oraz data urodzenia”, lub bezpośrednio w biurze na pływalni przy ulicy Żeromskiego 62 (Winkids) oraz w wiadomości FB.

Do szkolenia mogą przystąpić osoby, które ukończyły 17 rok życia.