Browse By

SZKOLENIE RATOWNIKÓW WODNYCH – ZAPISY!

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Świnoujściu organizuje i zaprasza do udziału w szkoleniu ratowników wodnych zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 21 czerwca 2012 roku. Planowany termin rozpoczęcia kursu: 10.10.2020 r.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych i pozytywnie zdanym egzaminie oraz Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, niezbędną są do podjęcia pracy w charakterze Ratownika Wodnego.

Cena:

  1. Kurs Ratownika Wodnego – 1200 zł
  2. Dla osób posiadających ukończony I bądź II etap szkolenia RW – 850 zł

*cena w zależności od ilości uczestników może ulec zmianie.

Ostateczny koszt szkolenia na RW zostanie podany po zamknięciu listy uczestników.

Wymagania formalne:

  • szkolenie RW
  • ukończony 17 rok życia

ZAPISY:

Tel.: 603997333 Wysyłając SMS – imię, nazwisko, data urodzenia , dopisek „szkolenie Ratownik Wodny”

Z osobami zgłoszonymi będziemy kontaktować się bliżej terminu rozpoczęcia szkolenia.