Browse By

Przedszkolaki na start!

Jak co roku, w Świnoujściu miesiące maj i czerwiec oznaczają rozpoczęcie projektu
edukacyjnego System Życia, który od prawie dekady jest realizowany na wyspach.
Organizatorem projektu jest stowarzyszenie WinKids we współpracy z WOPR Świnoujście, a
strategicznym sponsorem akcji jest GAZ-SYSTEM SA.

Celem tego ważnego projektu edukacyjnego jest skierowanie go do mieszkańców
Świnoujścia oraz turystów, aby zwiększyć świadomość i zapewnić bezpieczeństwo nad wodą.
Statystyki utonięć w Polsce wskazują na pilną potrzebę edukacji w tym zakresie. Według
danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w 2022 roku odnotowano ponad 400 przypadków
utonięć, z czego wiele miało miejsce na obszarach wodnych, takich jak jeziora, rzeki czy
morze. Projekty edukacyjne, takie jak System Życia, mają kluczowe znaczenie w
zapobieganiu tym tragediom.

System Życia składa się z czterech etapów, podczas których organizatorzy przekazują zasady
bezpieczeństwa nad wodą oraz uczą udzielania pierwszej pomocy. Obecnie trwa pierwszy
etap, skierowany do najmłodszych uczestników projektu – przedszkolaków.
„Przed rozpoczęciem sezonu letniego bardzo zależy nam na odwiedzeniu naszych
przedszkolaków. Podczas spotkań uczymy ich, jak prawidłowo wezwać pomoc pod numerem
alarmowym 112, jak zachowywać się bezpiecznie nad wodą, jakie są zasady bezpiecznej
kąpieli, co należy zrobić w przypadku zagubienia się na plaży oraz jak udzielać pierwszej
pomocy” – komentuje Jarosław Włodarczyk, jeden z instruktorów projektu.

Kolejne etapy projektu to spotkania na świnoujskich kąpieliskach oraz, zaraz po wakacjach,
spotkania w szkołach podstawowych. Podczas tych spotkań organizatorzy skupiają się na
edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego zachowania nad wodą, rozpoznawania
zagrożeń, udzielania pierwszej pomocy oraz korzystania z ratowniczych urządzeń na plażach.
Na zakończenie projektu organizowane są otwarte szkolenia z pierwszej pomocy oraz użycia
defibrylatora dla wszystkich chętnych mieszkańców Świnoujścia. To niezwykle istotne, aby
jak najwięcej osób miało podstawową wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
ponieważ szybka i właściwa reakcja w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia to nawet 90%
szans dla na przeżycie dla osób poszkodowanych.