Browse By

UTW podczas otwartego szkolenia BLS/AED przeprowadzonego w ramach projektu System Życia z GAZ-SYSTEM S.A.

Projekt podzielony jest na cztery etapy, podczas których odbywają się szerokie szkolenia związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Realizacja tak szerokiego zakresu działań przez Stowarzyszenie WinKids oraz Świnoujskie WOPR jest możliwa wieloletniej współpracy z firmą GAZ-SYSTEM S.A., która wspiera od wielu lat tak cenne inicjatywy w naszym mieście.

Tegoroczna edycja rozpoczęła się przed wakacjami. Odbyły się spotkania w przedszkolach, podczas których najmłodsi mogli poznać zasady bezpieczeństwa, jakie obowiązują nad wodą oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. Podczas wakacji organizatorzy przeprowadzili szereg szkoleń na plaży dla wszystkich plażowiczów, a zaraz po wakacjach rozpoczęły się spotkania w szkołach podstawowych.

Ostatni czwarty etap projektu to otwarte szkolenia BLS/AED dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, którzy chcą poznać zasady udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi AED. Ten ostatni element jest o tyle istotny, ponieważ Świnoujście w tym roku rozszerzyło sieć publicznych urządzeń AED (defibrylatorów). Takie urządzenia można znaleźć w każdym przedszkolu, szkole, autobusach komunikacji miejskiej, bibliotece, obiektach sportowych i kulturalnych oraz przeprawach miejskich.