Browse By

Bezpieczna plaża

Projekt „Bezpieczna plaża” jest częścią programu „System życia” realizowanego przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ze Świnoujściu przy współpracy ze spółką GAZ-System. Moduł „Bezpieczna plaża” ma za zadanie pozwolić ratownikom dotrzeć z działaniami edukacyjnymi do setek tysięcy plażowiczów wypoczywających latem w Świnoujściu.

Projekt „Bezpieczna plaża” realizowany był w Świnoujściu już kilkukrotnie od 2013 roku. Obywa się zawsze w 4 weekendy wakacji a jego kluczowym elementem są pokazy ratownictwa wodnego, przygotowane przez Grupę Interwencyjną WOPR Świnoujście. Przy okazji pokazów odbywają się również zajęcia edukacyjne z pierwszej pomocy, gdzie całe rodziny wypoczywające na świnoujskich plażach mogą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pomocy osobie tonącej i posługiwania się podręcznym sprzętem ratunkowym.

Wszyscy uczestnicy projektu „Bezpieczna plaża”, obserwujący pokaz umiejętności i możliwości naszych ratowników, na własne oczy mogą przekonać się do czego prowadzi brak odpowiedzialności i wyobraźni w wodzie. Wśród prezentowanych akcji ratowniczych pojawiają się m.in. asekuracja tonącego, pokazy użycia defibrylatora i resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ponadto pokaz wykorzystania sprzętu motorowego, w tym łodzi oraz skutera z platformą ratowniczą.

Na tym projekt „Bezpieczna plaża” się jednak nie kończy. Oprócz zajęć edukacyjnych oraz pokazów ratownictwa, przez całe wakacje rozdawane są dzieciom opaski bezpieczeństwa z miejscem do wpisania numeru telefonu rodzica. To taka dziecięca wizytówka zawierająca numer telefonu rodzica, który napisany niezmywalnym tuszem, pozwala na szybki kontakt z opiekunami. Ciekawostką jest to, że o tym jak będzie wyglądała taka opaska decydują dzieci. W trakcie roku szkolnego, w ramach otwartego konkursu dla przedszkoli, młodzi świnoujścianie projektują swoje opaski. Najlepsze projekty mają szansę na realizację i pojawią się na plaży podczas kolejnych wakacji.

„Bezpieczna plaża” realizowana jest na terenie miasta Świnoujście, gdzie istnieje kilka tysięcy metrów plaż, na których co roku wypoczywają setki tysięcy turystów. W ubiegłym roku pokazy ratownicze w ramach „Bezpiecznej plaży” obserwowało ponad 70 tysięcy widzów.