Browse By

Błękitny Patrol

„Błękitny Patrol” jest cyklicznym projektem edukacyjnym kierowanym do uczniów szkół gimnazjalnych organizowanym od 2006 r. przez Zachodniopomorskie WOPR pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i we współpracy z Biurem Spraw Obronnych Urzędu Marszałkowskiego.

Cele projektu:

  • Rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
  • Uświadamianie młodzieży zagrożeń jakie mogą występować nad wodą nad wodą oraz przedstawienie zasad jak się przed nimi uchronić poprawiając bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich
  • Propagowanie nauki pływania jako umiejętności przydatnej w życiu
  • Nauka posługiwania się przyrządami przydatnymi podczas udzielania pierwszej pomocy, takimi jak lina, rzutka ratownicza, koło ratownicze, łódź oraz inne.
  • Promocja Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz zachęcenie do poszerzania swoich kwalifikacji np. przejścia kursu na Młodszego Ratownika WOPR.

„Błękitny Patrol” w Świnoujściu organizowany jest każdego roku. Ratownicy z Oddziału Grodzkiego WOPR Świnoujście odwiedzają szkoły gimnazjalne i realizują cele akcji. Uczniowie podzieleni na grupy realizują na różnych stacjach zadania przygotowane przez prowadzących warsztaty. Uczniowie szkoleni są min. z zakresu pierwszej pomocy (schemat BLS), sprzętu ratowniczego oraz zachowania zasad bezpieczeństwa nad wodą.

„Błękitny Patrol Junior” jest akcją organizowaną na wzór „Błękitnego Patrolu”. Ponieważ poprzednia akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród szkół gimnazjalnych, ratownicy ze Świnoujścia postanowili przekształcić projekt tak, aby młodsi uczniowie również mogli szkolić się z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. „Błękitny Patrol Junior” jest realizowany we współpracy ze Strażą Pożarną i Policją.

Uczniowie mają okazję poznać zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, uczą się prawidłowo wzywać pomoc, poznają zasady udzielania pierwszej pomocy oraz jak zachowywać się nad wodą.

Projekt „Błękitny Patrol Junior” został objęty patronatem merytorycznym przez Wydział Zdrowia oraz Wydział Edukacji, a nad całością patronat objął Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz oraz Prezes Zachodniopomorskiego WOPR Tomasz Zalewski.

Pierwsza tego typu akcja została zorganizowana w 2009 roku.