Browse By

Przedszkolaki na start!

Jak co roku, w Świnoujściu miesiące maj i czerwiec oznaczają rozpoczęcie projektuedukacyjnego System Życia, który od prawie dekady jest realizowany na wyspach.Organizatorem projektu jest stowarzyszenie WinKids we współpracy z WOPR Świnoujście, astrategicznym sponsorem akcji jest GAZ-SYSTEM SA.

UTW podczas otwartego szkolenia BLS/AED przeprowadzonego w ramach projektu System Życia z GAZ-SYSTEM S.A.

Projekt podzielony jest na cztery etapy, podczas których odbywają się szerokie szkolenia związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Realizacja tak szerokiego zakresu działań przez Stowarzyszenie WinKids oraz Świnoujskie WOPR jest możliwa wieloletniej współpracy z firmą GAZ-SYSTEM S.A., która wspiera od wielu lat tak cenne inicjatywy w

WOPR i GAZ-SYSTEM w szkołach

Październik i listopad to dla Stowarzyszenia WinKids oraz WOPR Świnoujście przy współpracy sponsora strategicznego GAZ-SYSTEM S.A. czas intensywnych zajęć profilaktycznych dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych.

SYSTEM ŻYCIA 2022 – ETAP II

Kolejny etap działań profilaktyczno-edukacyjnych w ramach projektu System – Życia realizowany jest na świnoujskiej plaży. Przy wsparciu partnera strategicznego – Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w ramach wieloletniej współpracy – stowarzyszenie WInKids oraz Świnoujscy Ratownicy WOPR realizują kolejny etap projektu “System życia”, czyli akcje profilaktyczne